Ontslag in Alkmaar? Kool Advocatuur helpt!

Ronald Kool staat al bijna 30 jaar werkgevers en werknemers bij in ontslagzaken. Zoekt u een advocaat in Alkmaar in verband met een arbeidsconflict? Neem dan contact met ons op.

Het aannemen en ontslaan van personeel is specialistenwerk. Nadat u als werkgever een zorgvuldige sollicitatieprocedure heeft afgerond, gaat de nieuwe werknemer aan de slag. Soms komt u er binnen korte tijd achter dat u de juiste keus heeft gemaakt. Maar ook komt het voor dat u toch niet tevreden bent en snel weer van de werknemer afwilt. Is er sprake van een geldig overeengekomen proeftijd, dan kunt u de werknemer binnen de proeftijd zonder probleem en per dag opzeggen. Het is dus belangrijk om een duidelijke, schriftelijk arbeidsovereenkomst te sluiten. Wij kunnen daarbij helpen.

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Dit jaar is het arbeids- en ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Vertrouw dus niet zomaar op uw bestaande contracten en gewoonten als het om het aannemen en ontslaan van personeel gaat.

Wilt u weten wat er zoal veranderd is, neem dan contact op en laat uw arbeidsovereenkomsten beoordelen. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld een ongeldige proeftijd in het contract opneemt of een nutteloos non-concurentiebeding sluit. Weet u inmiddels dat u een werknemer met een tijdelijk contract tijdig moet informeren over wat uw plannen zijn na afloop van het contract, ook als de werknemer mag blijven? En hoe vaak mag u een tijdelijk contract onder het nieuwe regime nog verlengen voordat een vaste overeenkomst ontstaat? Deze en andere wijzigingen staan allemaal in de Nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Proeftijd in arbeidscontract

Is de proeftijd voorbij dan is het lastiger om zomaar een einde aan het arbeidscontract te maken. Is er een contract voor bepaalde tijd dan heeft u als werkgever nog een herkansing door het tijdelijke contract niet te verlengen. Let wel: per 1 juli 2015 mag er in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen. Is de arbeidsovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst alsnog te beëindigen. Het gemakkelijkst is het wanneer de werknemer meewerkt aan zijn ontslag en daarmee aan de  beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Einde arbeidsovereenkomst

Door het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, kan er eenvoudig een einde aan een arbeidsovereenkomst komen

Kool Advocatuur kan in zo'n geval een beëindigingsovereenkomst opstellen, waarmee dan aan de arbeidsovereenkomst een einde wordt gemaakt. De werknemer houdt (uitzonderingen daargelaten) recht op een WW-uitkering. Werkt de werknemer niet mee, dan kunnen wij voor u een verzoek richten aan de kantonrechter. Betreft het een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, dan is per 1 juli 2015 het UWV bevoegd.

Ontslag in het MKB

Ronald Kool is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht. Hij staat werkgevers in het MKB bij, maar ook werknemers die met een arbeidsconflict te maken krijgen. Of het nu gaat om ontslag via het UWV of ontslag via de Kantonrechter.

Ontslag op staande voet

De wet regelt wanneer en werknemer op staande voet mag worden ontslagen. Het gaat dan om gevallen waarbij van de werkgever niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst nog langer te laten duren. Ontslag zonder dat een opzegtermijn in acht moet worden genomen, heet “Ontslag op staande voet”. Ontslag op staande voet luistert heel nauw. Er moet sprake zijn van een dringende reden (diefstal, verduistering, geweld tegen de werkgever of tegen collega's etc.) en het ontslag moet onverwijld (direct) worden gegeven. Fouten liggen op de loer en juist als u als werkgever ontslag op staande voet overweegt, is het raadplegen van een advocaat noodzakelijk. Als er aan het gegeven ontslag op staande voet namelijk fouten kleven, dan kan dat de werkgever veel geld kosten. Aarzel dus niet en neem contact op voor meer informatie.


Deel pagina op: