Disclaimer

Wij besteden veel tijd en aandacht aan onze websites om er voor te zorgen dat de informatie op onze websites te allen tijde juist en volledig is. Desalniettemin kan "Kool Advocatuur en Mediation" niet garanderen dat de door ons gepubliceerde informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

"Kool Advocatuur en Mediation" is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie die op onze website wordt vermeld. Ook kan de website tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Wij staan ook niet in voor de juistheid van de websites waar wij middels een hyperlink (of dergelijk) naar doorverwijzen.

"Kool Advocatuur en Mediation", is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan na het geven en\of opvolgen van telefonische adviezen die zijn verstrekt zonder dat aan het kantoor een opdracht is versterkt en deze opdracht door "Kool Advocatuur en Mediation" is aanvaard en bevestigd.


Deel pagina op: