Ronald Kool: "Met mediation samen naar de perfecte oplossing van het conflict".

Mediation is een moderne manier om zonder tussenkomst van een rechter een conflict op te lossen. Mr. Ronald Kool is behalve advocaat ook NvM-mediator en begeleidt als zodanig partijen bij het oplossen van hun conflict. Daarbij kan het gaan om conflicten tussen buren, maar ook tussen zakenpartners en mensen die verbonden zijn aan bedrijven en instellingen. Slaagt een mediation dan hebben partijen zelf, onder begeleiding van een mediator, een oplossing bereikt.

Conflicten ontstaan als de wederzijdse verwachtingen van partijen onduidelijk zijn en belangen over en weer niet worden uitgesproken. Uiteindelijk leidt dat tot een escalatie van het conflict. Partijen geven elkaar de schuld. Ze zoeken niet meer naar oplossingen, maar gaan volledig voor hun eigen gelijk. En voor je het weet wordt er geprocedeerd of worden er onverstandige besluiten genomen die geen van beide partijen verder brengt. Integendeel: de problemen worden alleen maar groter en zijn volledig onoplosbaar geworden. Als ervaren mediator gaat Ronald met beide partijen in gesprek met het doel vastgeroeste ideeën om te buigen en inzicht te verschaffen in wat voor de deelnemers werkelijk belangrijk is. Daarbij vraagt hij door, confronteert hij de deelnemers met de gevolgen van het blijven hangen in de eigen stellingen standpunten en begeleidt hen naar een oplossing die door beiden wordt omarmd. 
 
In Nederland is mediation steeds populairder en wordt het steeds vaker met succes ingezet. Dat komt omdat mediation in meer dan 90% van de gevallen slaagt. Ook Rechtbanken weten de mediator steeds vaker te vinden en  verwijzen zaken in toenemende mate door naar professionele mediators.

Mr. Ronald Kool is als advocaat al bijna 35 jaar beroepshalve bezig met het oplossen van conflicten. Vaak ging en gaat het om procedures voor de rechter. Kenmerk van deze procedures is dat ze doorgaans lang duren en veel geld kosten. Bovendien is er in zo'n procedure bij de rechter, behalve een winnaar ook een verliezer. Bij mediation is dat anders omdat partijen alleen een oplossing bereiken die zij zelf willen. Ronald Kool kan u, als NvM- en ADR-mediator, helpen bij het snel oplossen van uw conflicten. Bovendien weet hij, door zijn jarenlange ervaring als advocaat, wat het alternatieve scenario is als de mediation niet slaagt en partijen alsnog in een procedure voor de rechter verzeild raken.

Door mijn ervaring als advocaat kan ik partijen ook de minder aantrekkelijke route naar de rechtbank schetsen voor het geval zij er niet uitkomen. Ronald Kool, advocaat en mediator

Mediator helpt partijen zelf het conflict op te lossen.

De mediator slaagt er vaak in een vastgelopen relatie weer op gang te krijgen doordat partijen met elkaar in gesprek gaan. Dat kan zowel in zakelijke als in particuliere conflicten.

Bij mediation is vertrouwelijkheid en vrijwilligheid van groot belang. In principe moeten de gesprekspartners alles tegen elkaar kunnen zeggen en moet dat wat zij besproken hebben tussen hen en de mediator blijven. Partijen moeten wel bereid zijn om zich voor het slagen van de mediation in te zetten. Als één van de betrokkenen eigenlijk niet positief staat tegenover mediation, dan zal de mediator er waarschijnlijk niet aan beginnen: er moet met andere woorden "commitment" zijn. De mediator is onpartijdig en hij begeleidt het proces met als doel dat partijen er samen uitkomen.

En als partijen er in slagen een oplossing te bereiken, dan is dat een oplossing waar zij allebei achter staan en tevreden over zijn. Er zijn dus alleen maar winnaars. En meestal is de verhouding tussen partijen na afloop van de mediation genormaliseerd, waardoor zij weer met elkaar door één deur kunnen.

Mediation is de beste manier om conflicten op te lossen omdat er alleen maar winnaars zijn. Ronald Kool, advocaat & mediator

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Elke mediation begint met een intakegesprek. Dat kan zijn met beide partijen tegelijk of met ieder afzonderlijk.

Nadat is uitgelegd hoe de mediation in zijn werk gaat, legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een Mediationovereenkomst die door elk van de partijen en de mediator ondertekend wordt. Daarna kan met de mediation worden begonnen. De mediator zal eerst van partijen willen weten wat er speelt. Daarna kan over oplossingen worden gesproken. Komen partijen er in één of meer sessies uit, dan worden ook de gemaakte afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Nieuwsgierig of uw conflict ook met behulp van mediation kan worden opgelost? Bel 072 7600128.

Gecertificeerd ADR-mediator en lid NMv

Ronald Kool is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de beroepsvereniging voor professionals in mediation de NMv. Hij is gecertificeerd ADR-registermediator en voldoet daarmee aan de standaarden die in Nederland voor erkende mediators gelden.


Deel pagina op: