Consequenties opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte

Ronald Kool op 23 september 2016 | Reageer

Werknemers die 104 weken arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Op een eenmaal gedane opzegging, kan door de werkgever niet meer worden teruggekomen.

In mijn praktijk word ik de laatste tijd regelmatig geconfonteerd met een hardenkkig misverstand. Veel werkgevers denken ten ontrechte dat de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer na twee jaar automatisch eindigt of zonder vergunning mag worden opgezegd. Dit misverstand houdt mogelijk verband met het feit dat de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte na twee jaar eindigt en de werknemer dan een WIA-uitkering krijgt.

De arbeidsovereenkomst zal in veel gevallen een lege huls zijn geworden. Wanneer de werkgever echter na 104 weken zonder vergunning (of instemming) opzegt dan kan hij daar niet eenzijdig op terugkomen, ook niet als hij de opzegging feitelijk niet wilde. In veel gevallen zal in dat geval een transitievergoeding en/of een vergoeding voor onregelmatige opzegging verschuldigd zijn, omdat de werkgever soms de opzegtermijn niet in acht neemt.

Werkgevers willen na twee jaar ziekte, nogal eens abrupt aan de werknemer laten weten dat de arbeidsovereenkomst eindigt of is geeindigd, danwel dat deze wordt opgezegd. Sinds de Wet Werk en Zekerheid en de introductie van de transitievergoeding, kan het zomaar opzeggen van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, een dure aangelegenheid worden. Want als de werkgever opzegt, is in principe de transitievergoeding verschuldigd. Met name bij oudere werknemers met een lang dienstverband, kan dat behoorlijk in de papieren gaan lopen.

Het alternatief is dat de arbeidsovereenkomst als een lege huls intact blijft. Werknemers hebben de afgelopen tijd veelvuldig geprocedeerd over de vraag of van een werkgever kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte beeindigt, zodat aanspraak kan worden gemaakt op en transitievergoeding. Deze werknemers hebben geen gehoor gevonden bij de diverse kantonrechters die bovendien vinden dat het laten voortbestaan van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, geen ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgevers oplevert. Daarom komen deze werknemers ook niet in aanmerking voor een billijke vergoeding. 

Helemaal zonder risico is het intact laten van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet. Het is immers denkbaar dat de werknemer op termijn toch (deels) herstelt en zich meldt om zijn eigen of ander passend werk te komen doen. Dat kan dan weer tot andere problemen aanleiding geven.

Meer weten? Bel 072 76 00 128.

Deel bericht op:

Reageer


Deel pagina op: