Pas op met loonstop zieke werknemer die re-integratie frustreert

Ronald Kool op 5 december 2016 | Reageer

Wanneer een zieke werknemer niet voldoet aan de door de werkgever gestelde controlevoorschriften, kan het loon onder bepaalde omstandigheden worden opgeschort. Werkt de werknemer niet mee aan zijn re-integratie, dan kan het loon onder omstandigheden zelfs worden gestopt.

Beide sancties moeten zeer zorgvuldig worden toegepast. De maatregelen moeten vooraf schriftelijk worden aangezegd. Gaat het mis dan dient de werkgever gewoon het loon te betalen. Het stoppen of opschorten van het loon zijn volgens de wet pas mogelijk nadat de werknemer gewaarschuwd is dat een dergelijke maatregel wordt overwogen.

De wet schrijft in dat verband voor dat de waarschuwing moet plaatvinden "onverwijld nadat bij de werkgever het vermoeden is gerezen van het bestaan van de grond tot uitsluiting of opschorting van het loon".

et idee daarachter is dat de werknemer zo snel mogelijk duidelijkheid heeft over zijn recht op loon, zodat hij tijdig maatregelen kan treffen, aldus de kantonrechter. Wanneer niet is voldaan aan deze waarschuwingsplicht, kan hij later geen beroep meer doen op enige grond om het loon geheel of gedeeltelijk niet te betalen of de betaling op te schorten. In de betreffende zaak had de werkgever niet expliciet gewaarschuwd dat het loon zou worden stopgezet indien werkneemster niet aan haar re-integratieverplichtingen zou gaan voldoen. De werkgever heeft alleen verwezen naar de toepasselijke wetsartikelen. Dat vindt de kantonrechter onvoldoende. Ook is niet voorafgaande aan de loonstop een schriftelijke waarschuwing gegeven. De werkgever heeft pas na de feitelijke stopzetting van het loon werkneemster daarover geïnformeerd. De werkgever moet het loon alsnog betalen.

Meer weten? Bel 072 76 00 128.

Deel bericht op:

Reageer


Deel pagina op: