Mediation beter dan schikken op de gang van de rechtbank.

Ronald Kool op 19 juli 2018 | Reageer

U herkent het misschien wel. U bent al een tijd aan het procederen. De advocaten hebben schriftelijke stukken gewisseld en er komt een zitting. In veel gevallen zal de rechter aan het einde van die zitting proberen de zaak te schikken.

En daar staat u dan op de gang van de rechtbank. De rechter heeft u een half uurtje gegeven om de zaak te schikken. Tijdsdruk en de door de rechter geschetste onzekerheid over de afloop van de zaak, zorgen voor stress en mogelijk voor het nemen van een beslissing waar u later spijt van krijgt. Maar u had niet in deze situatie hoeven te belanden als u tijdig een beroep had gedaan op een erkende mediator. Deze professionele bemiddelaar inventariseert het conflict, laat partijen daarover in vertrouwelijkheid met elkaar overleggen, zorgt dat de wederzijdse belangen op tafel komen en legt eventuele afspraken vast in een overeenkomst. De deelnemers hebben op deze manier alle tijd en gelegenheid om een afgewogen beslissing te nemen. Bovendien blijft er tussen de deelnemers doorgaans een werkbare relatie bestaan omdat zij beiden tevreden zijn met de uitkomst. Meer weten over mediation? Bel 085 401 76 33 of kijk op www.kool.nu/mediation.  

Deel bericht op:

Reageer


Deel pagina op: