Deze consequenties heeft de WAB voor u.

Ronald Kool op 4 december 2019 | Reageer

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Dat heeft voor alle werkgevers en werknemers consequenties. Hieronder kunt u lezen wat er gaat veranderen.

  1. De ketenregeling verandert weer. Vanaf 1 januari mogen er weer drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden afgesloten in maximaal drie jaar. Tussen twee arbeidsovereenkomsten moet een periode langer dan zes maanden zitten.
  2. Oproepkrachten krijgen meer rechten, waaronder het wettelijke recht op een vaste overeenkomst met een vast aantal uren als de oproepovereenkomst langer dan twaalf maanden heeft geduurd. Oproepkrachten moeten vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Daardoor ontstaat een loonaanspraak, ook als de oproepkracht wordt afgebeld.
  3. Ontslag wordt makkelijker gemaakt omdat er een extra grond (de cumulatiegrond) in de wet is opgenomen. Meerdere “zachtere”redenen kunnen bij elkaar opgeteld toch voldoende zijn voor een ontslag.
  4. De transitievergoeding daalt naar een derde maandsalaris per gewerkt jaar voor alle werknemers. Er is geen wachttijd van 2 jaar meer. De vergoeding is vanaf dag 1 verschuldigd. Voor oudere werknemers bestaat na 1 januari geen uitzonderingspositie meer.
  5. De WW-premie wordt voor mensen met een vast contract lager dan voor werknemers met een flexcontract.
  6. Payrollers krijgen recht op precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers van het bedrijf waar zij worden ingezet.

Veel van deze maatregelen hebben onmiddellijke werking, wat wil zeggen dat er gevolgen kunnen optreden die niet te voorzien waren. Werkgevers, die een reeks opvolgende tijdelijke contracten maximaal 23 maanden lieten duren om te voorkomen dat er een transitievergoeding moest worden betaald, moeten deze vergoeding nu toch betalen als het laatste tijdelijke contract in 2020 afloopt.

Ook bij een oproepcontract dat nu al loopt en op of na 1 januari 2020 langer dan 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever een aanbod voor een contract met vaste omvang doen. "Vergeet" de werkgever het aanbod jaar na jaar te doen, dan kan de claim van zijn oproepkracht enorm in de papieren gaan lopen, ook omdat daarover de wettelijke en vertragingsrente moet worden vergoed. 

Van sommige onderwerpen kan bij CAO worden afgeweken. Raadpleeg dus voor de zekerheid de in uw branche toepasselijke CAO. 

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Vanaf nu publiceer ik regelmatig een artikel over de wetswijzigingen per 1 januari op www.kool.nu/blog. (Foto: Bertil van Beek)

Deel bericht op:

Reageer


Deel pagina op: