Corona-ontslag: UWV of samen oplossen?

Ronald Kool op 26 mei 2020 | Reageer

De coronacrisis leidt tot grote problemen in het bedrijfsleven. Horecabedrijven en sportscholen zijn al een tijd gesloten of draaien straks op minder dan halve kracht. Geen of een veel lagere omzet is het gevolg. De verwachting is dan ook dat veel bedrijven personeel zullen moeten ontslaan. Daarbij is het verstandig u door een advocaat te laten bijstaan.

Wanneer het noodzakelijk is dat er personeel afvloeit, kan een verzoek worden gedaan aan het UWV. De procedure is omvangrijk en het UWV vraagt nogal wat van werkgevers. Zo moeten jaarcijfers over de afgelopen drie jaar worden ingediend en verwacht het UWV een prognose waaruit volgt dat er sprake is van een structurele vermindering van werk en/of omzet. Ook moet aan de hand van het afspiegelingsbeginsel worden bepaald wie voor ontslag in aanmerking komt. Voor de medewerkers die moeten afvloeien moet eerst nog naar een vervangende functie worden gezocht voordat echt tot ontslag mag worden over gegaan. En dan is er nog de opzegtermijn en transitievergoeding die moet worden vastgesteld, waarna alles in een waterdichte vaststellingsovereenkomst moet worden neergelegd. Onderlinge afspraken kunnen veel rompslomp voorkomen. Meer weten? Neem contact op 072 7600128   

Deel bericht op:

Reageer


Deel pagina op: