Werkgever moet boeten voor illegale download door werknemer

Ronald Kool op 21 september 2016 | Reageer

De Rechtbank in Rotterdam heeft een werkgever veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna € 20.000,- omdat een werknemer illegaal software had gedownload op zijn laptop.

De licentiehouder van de software had, met een beroep op werkgeversaansprakelijkheid, de werkgever aansprakelijk gesteld voor geleden schade. De werknemer had zogenaamde "administrator-rechten" gekregen. Daardoor kon hij een illegale kopie van een softwareprogramma downloden en op zijn laptop installeren. De kans hierop werd vergroot door de aard van de, aan de werknemer verstrekte, opdracht nu hij werkte als CNC-operator. De rechter overwoog dat het voor de werkgever mogelijk was geweest om de actie te voorkomen, door haar werknemers te verbieden illiegaal softare te downloaden enof te installeren.

Werkgevers doen er m.i.  goed aan een internetprotocol op te stellen en in hun arbeidsovereenkomst een passage op te nemen over wat de werknemer wel en niet is toegestaan. In zo'n protocol staan duidelijke regels over het gebruik van telefoon, e-mail, internet en software. Ook zal controle moeten kunnen plaatsvinden om op de juiste naleving van de regels te kunnen toezien. Ook dit kan in het protocol of in een (bestaand) bedrijfsreglement worden opgenomen.

Meer weten? Bel 072 76 00 128.

Deel bericht op:

Reageer


Deel pagina op: