Extra ontslaggrond moet ontslag makkelijker maken.

Ronald Kool op 12 november 2019 | Reageer

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. In een reeks blogs ga ik in op de meest in het oog springende veranderingen. Dit keer: de extra ontslaggrond die bedoeld is om ontslag makkelijker te maken.

Zoals het er nu voorstaat, moet er voor de Kantonrechter, die op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, sprake zijn van één voldragen ontslagreden. Met andere woorden: een beetje disfunctioneren en een beetje verwijtbaar handelen met een daardoor enigszins verstoorde arbeidsverhouding, is nu samen onvoldoende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In heel veel gevallen werden ontbindingsverzoeken daarom afgewezen. Partijen bleven dan verplicht aan elkaar vastzitten, met alle vervelende gevolgen van dien. In de aangepaste Wet is nu een zogenaamde cumulatiegrond ingevoerd. De Kantonrechter mag dan  verschillende gronden “bij elkaar optellen” waardoor de ontslagredenen samen wel genoeg zijn om partijen uit elkaar te laten gaan. Maar wat is dan voldoende? Volgens de Minister moet de Kantonrechter 100% overtuigd zijn dat partijen echt uit elkaar moeten. Pas dan ontbindt hij de arbeidsovereenkomst. De prijs die de werkgever voor ontslag gebaseerd op deze cumulatiegrond moet betalen, is een extra vergoeding. Deze bedraagt maximaal de helft van de normale transitievergoeding. Meer weten over ontslag na 1 januari 2020? Bel: 072 76 00 128.

Deel bericht op:

Reageer


Deel pagina op: